contact form

legal note

Wysyłając wiadomość, użytkownik wyraża – zgodnie z artykułem 6 punkt 1 litera a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w niej zawartych przez Fair Place Finance Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi, administratora danych osobowych użytkownika. Cel przetwarzania to udzielenie odpowiedzi na wiadomość użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności i Polityką plików cookie.


When sending a message, you express – pursuant to article 6 item 1 letter a of the General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 of 27 April 2016 – consent to the processing of your personal data included therein by Fair Place Finance Spółka S. A. in Łódź, your personal data controller, in order to answer your message . For more details please read our Privacy Policy and Cookie Files Policy.

 

Fair Place Finance JSC, based at 1/3 Inżynierska Street, 93-569 Łódź, registered in the District Court for Łódź – Śródmieście in Łódź, XX Commercial Department of the National Court Register, under KRS number 0000481261, NIP 7252071598, share capital in the amount of PLN 1,800,000.

Fair Place Finance spółka akcyjna, z siedzibą przy ul. Inżynierska 1/3 93-569 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000481261, NIP 7252071598, Kapitał Zakładowy w wysokości 1,800,000 zł.

inżynierska 1/3, łódź

Headquarters

ul. Inżynierska 1/3
93-569 Łódź

 

kontakt@fairplacefinance.pl